Vård och omsorgsutbildning

Just nu är behovet av personal Inom vård- och omsorg mycket stort. Efter din utbildningen hos oss får du möjlighet till ett arbete där dina insats är betydelsefull för många människor. Denna utbildningen passar dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor.

Vård- och omsorgsutbildning, nationellt yrkespaket för undersköterska/motsvarande 1500 p, tre terminer med möjlighet att stanna vid 800 p motsvarande vårdbiträdesutbildning

 

När du avslutat en undersköterskeutbildning och med godkända betyg kan du arbeta som undersköterska inom många olika vård-och omsorgsverksamheter exempelvis:

  • Äldreomsorgen på särskilda boenden, demensvård och hemtjänst
  • Funktionshinderområdet på gruppboenden, dagvård, kortidsboenden och med personlig assistans
  • Psykiatri inom slutenpsykiatri och socialpsykiatri
  • Akutsjukvårdens många olika verksamheter t.ex. vårdavdelningar inom medicin, kirurgi, IVA, barnsjukvård, operationsavdelning, neurologi, infektion, ortopedi, öron-näsa-hals, hud, plastikkirurgi och många fler.

När du arbetat några år kanske du vill utbilda dig vidare till specialistundersköterska, vårdadministratör, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast? Ta då kontakt med en
studievägledare och boka ett vägledningssamtal om t.ex. behörigheter att söka vidare.

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik. 

Du som har ett annat modersmål än svenska och inte har betyg i svenska som andraspråk 1 från gymnasiet, kommer att få göra ett språktest före ev. antagning 

Innehåll

För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1350 poäng vård och omsorgskurser inkl komvuxarbete alt Vård och omsorg specialisering 100 poäng (ej under Ht21)

I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen.

Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Upplägg

Utbildningen pågår vanligtvis under tre terminer, under förutsättning att studierna bedrivs på heltid. Vård- och omsorgsutbildningen är en flexutbildning. Flexibelt lärande innebär att du måste ta mycket eget ansvar för att fullfölja studierna.

Skolan erbjuder och rekommenderar att du deltar på lektionsdagar, vilka är cirka en till tre dagar i veckan. Ibland krävs obligatorisk närvaro.
APL ingår i varje termin.

Undervisningen och information mellan lärare och elev sker också genom skolans lärplattform.

Yrkespaket – Undersköterska 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50p
Anatomi och fysiologi 2 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p
Gerontologi och geriatrik 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Hälso- och sjukvård 2 100p
Omvårdnad 1 100p
Omvårdnad 2 100p
Psykiatri 1 100p
Psykiatri 2 100p
Psykologi 1 50p
Social omsorg 1 100p
Social omsorg 2 100p
Samhällskunskap 1a1 50p
Komvuxarbete 100p
Orienteringskurs 50p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (om du inte har godkänt betyg så läs gärna kursen innan du startar utbildningen eller i efterhand på aktuellt Komvux) 100p

Yrkespaket – Vårdbiträde 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Gerontologi och geriatrik 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Omvårdnad 1 100p
Psykiatri 1 100p
Psykologi 1 50p
Social omsorg 1 100p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (söks i efterhand på aktuellt komvux om man inte har det sedan tidigare) 100p

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer samt du kan även få kostnader i samband med studiebesök och APL för resor och ev. parkeringsplats. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Terminstider:

Hösttermin:
18 veckor och minst 360p för heltidsstudier

Vårtermin: 2023-01-09 – 2023-06-09
22 v och minst 440 p för heltidsstudier

Ställ en fråga om utbildningen

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.

 

Utbildningen i korthet

Skolform: Yrkesvux

Nivå: Gymnasial nivå

Poäng: 1500p

Studieform: På plats & APL

Studietakt: 100%

Kursperiod: 2023-01-09 - 2023-06-09

Kursen hålls i samarbete med din kommun och du ansöker via din hemkommun.

Ansökan är stängd

Fyll i din e-postadress nedan så informerar vi dig när ansökan är öppen.

Vi använder Mailchimp för denna tjänst och vi behandlar din e-postadress med största respekt.

Har du frågor?

Katalin Edström

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Tisdag, Torsdag: 16:30 - 18:00

Denna utbildning ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Läs mer på CSN

Yrkesbarometer

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att undersköterskor, vårdavdelning och mottagning har goda möjligheter till arbete. Det finns dock vissa regionala skillnader. Intresset för att utbilda sig till yrket har under lång tid varit för lågt för att möta arbetsmarknadens behov.

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att grundutbildade sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete. Detta gäller i stora delar av landet.

Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att undersköterskor, vårdavdelning och mottagning har goda möjligheter till arbete. Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Dessutom är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan.

Källa: Arbetsförmedlingens yrkeskompass

Information till Regionen

Just nu är behovet av personal Inom vård- och omsorg mycket stort. Efter din utbildningen hos oss får du möjlighet till ett arbete där dina insats är betydelsefull för många människor. Denna utbildningen passar dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor.
2023-01-09
2023-06-09
2022-10-10
2022-12-02
1500
100 %
Gymnasial nivå