Vård och omsorgsutbildning

Just nu är behovet av personal Inom vård- och omsorg mycket stort. Efter din utbildningen hos oss får du möjlighet till ett arbete där dina insats är betydelsefull för många människor. Denna utbildningen passar dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor.

Vård- och omsorgsutbildning, nationellt yrkespaket för undersköterska/motsvarande 1500 p, tre terminer med möjlighet att stanna vid 800 p motsvarande vårdbiträdesutbildning

För att vara behörig till studier inom Vuxenutbildningen måste du ha fyllt 20 år eller avslutat ett nationellt program eller motsvarande. Bifoga personbevis samt kopior på betyg och intyg som visar dina förkunskaper. Vi tillämpar kontinuerlig antagning.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

I din ansökan bifogar du dina betyg som styrker dina förkunskaper.

Innehåll

I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du saknar dessa kurser har du möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen.

Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Upplägg

Utbildningen pågår vanligtvis under tre terminer, under förutsättning att studierna bedrivs på heltid. Vård- och omsorgsutbildningen är en flex/distansutbildning. Flexibelt lärande på distans innebär att du måste ta mycket eget ansvar för att fullfölja studierna.

Skolan erbjuder och rekommenderar att du deltar på lektionsdagar, vilka är cirka en till tre dagar i veckan. Ibland krävs obligatorisk närvaro.

Undervisningen och information mellan lärare och elev sker också genom skolans lärplattform.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Ställ en fråga om utbildningen

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.

Utbildningen i korthet

Skolform: Yrkesvux

Nivå: Gymnasial nivå

Poäng: 1500p

Studieform: På plats, APL & Distans

Studietakt: 100%

Kursperiod: 2021-08-18 - 2022-12-16

Kursen hålls i samarbete med din kommun och du ansöker via din hemkommun.

Ansökan är öppen (24 dag/ar till)

Inloggning sker via BankId. Saknar du BankId eller om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare för pappersansökan och mer information.

Om du inte är folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun och göra ansökan via dem.

Antagningen grundas på den information och de handlingar du bifogar/laddar upp i ansökan. Du som söker ansvarar för att uppgifterna i dina bifogade handlingar är korrekta.

Om du är osäker på vilka kurser du ska läsa är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Ansök

Har du frågor?

Katalin Edström

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Måndag - torsdag: 08:00 - 09:30
Fredag: 08:00 - 12:00

Denna utbildning ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Läs mer på CSN

Yrkesbarometer

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att undersköterskor, vårdavdelning och mottagning har goda möjligheter till arbete. Det finns dock vissa regionala skillnader. Intresset för att utbilda sig till yrket har under lång tid varit för lågt för att möta arbetsmarknadens behov.

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att grundutbildade sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete. Detta gäller i stora delar av landet.

Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att undersköterskor, vårdavdelning och mottagning har goda möjligheter till arbete. Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Dessutom är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan.

Källa: Arbetsförmedlingens yrkeskompass