Välkommen till Allévux

Vårt mål är att erbjuda utbildningar utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål. Vi hjälper dig gärna att planera dina studier utifrån dina förkunskaper och din målsättning. Det innebär att du tämligen fritt kan kombinera kurser ur vårt utbud. Rådgör gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Vi vill erbjuda dig så trevliga och stimulerande studier som möjligt, samtidigt som du ökar din kompetens och därmed din konkurrenskraft på arbetsmarknaden och behörighet för fortsatta studier.

Vuxenutbildning skall ge de studerande kunskaper och färdigheter så att de aktivt kan delta i samhälls- och arbetsliv. Allévux erbjuder:

Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Särskild utbildning för vuxna

Genom våra lärcentrum kan du även bedriva högskole- och universitetsstudier inom ett antal ämnesområden. Mer information kan du få genom studie- och yrkesvägledare och handledare vid Lärcentrum.

Lena Hansson
Rektor

Ping Pong

Schema

Aktuellt

 • 2020-05-07
  SFI ansökan
  När det gäller ansökningar till SFI så fortsätter vi med antagningsstopp, på grund av situationen med Corona.Sökande får återkomma senare när vi öppnar igen. Vi öppnar för SFI-ansökningar preliminärt v. 32
 • 2020-05-04
  Glöm inte Ansöka till höstens start! Sista ansökningsdag 13 juni
  Kurser på Grund nivå och GymnasienivåDu ansöker genom att fylla i Ansökningsblanketten som finns bifogad här på hemsidan under "Våra utbildningar". Ansökan skickar du till oss via mail: vux.vagledning@allevux.se. Bifoga även tidigare betyg.För mer information samt för att boka vägledningssamtal och studieplanering med Studie- och yrkesvägledare - Mail oss på: vux.vagledning@allevux.se
 • 2020-05-04
  Höstens Kursutbud
  Vill du läsa in kurser på Grund nivå eller Gymnasial Nivå?
 • 2020-04-30
  Vård och omsorgsutbildningen Ht2020
  senast ansökan 29/5Välkommen att söka till Vård och omsorgsutbildningen Ht2020. Funderar ni på att utbilda er till vård och omsorgspersonal i ett härligt givande yrke. Ta och sök till oss på Allévux.Det finns också platser kvar att söka i fördjupningskurserna i höst.Valideringen tar emot ansökningar löpande.Har ni frågor så ta kontakt med syv på Allévux.

Ping Pong

Schema

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se