Vår vision

Detta är vår vision för vår verksamhet och vi vänder oss till de medborgare som vill ha kompetensutveckling inom Komvux (fristående kurser samt yrkesutbildningar), SFI samt Komvux som särskild utbildning.

Om du funderar på en ny inriktning i livet, vill skaffa dig behörighet för högre studier, eller är nyfiken på kortare kurser är du välkommen till oss. Vi kan erbjuda dig gymnasiala och grundläggande kurser, yrkesutbildning, vägledning samt information om studiefinansiering.

Välkommen till Allévux

Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna och allas lika rätt till utbildning. Allévux är en trivsam och glädjefylld arbetsplats för elever och personal.

De utbildningar vi erbjuder kännetecknas av hög kvalitet som följer samhällsutvecklingen och som är individualiserade och flexibla utifrån var och ens förutsättningar. Samverkan med arbetsliv och annan offentlig verksamhet är god och främjar de behov som våra kommuninvånare har.

Allévux är mellansveriges bästa vuxenutbildning!