Kurstider HT22/VT23

Höstterminen 2022: 8 aug– 23 dec

Ansökan till ht 22 öppen 23 maj till 17 juni

Antagning 2 Gy kurser start 17 oktober

Svenska/svenska som andraspråk 1 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1-3
Ansökan öppen 1 sept-2 okt

Gymnasiala kurser erbjuds på distans via NTI
Saknar du någon kurs i webbansökan kontakta studie och yrkesvägledare

Antagning 2 Grundläggande kurser start 17 okt
Ansökan öppen 1 sept-2 okt

Vårterminen 2023: 9 jan – 26 maj

Ansökan till vt 23 öppen 1 nov till 12 dec

Antagning 2 Gy kurser start 20 mars
Ansökan öppen 14 feb – 5 mars

Svenska/svenska som andraspråk 1 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1-3

Ansökningsperiod uppdateras i november

Gymnasiala kurser erbjuds på distans via NTI
Saknar du någon kurs i webbansökan kontakta studie och yrkesvägledare

Antagning 2 Grundläggande kurser start 20 mars
Ansökan öppen 14 feb – till 5 mars