Kurstider VT23

Vårterminen 2023: 9 jan – 26 maj

Antagning 2 Gy kurser start 20 mars
Ansökan öppen 14 feb – 5 mars

Svenska/svenska som andraspråk 1 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1-3

Ansökningsperiod uppdateras i november

Gymnasiala kurser erbjuds på distans via NTI
Saknar du någon kurs i webbansökan kontakta studie och yrkesvägledare

Antagning 2 Grundläggande kurser start 20 mars
Ansökan öppen 14 feb – till 5 mars