Nyhetsarkiv

 • 2019-09-25
  Validera dina kunskaper inom vård- och omsorgsyrket
  Validering för dig som redan arbetar inom vård-och omsorgsyrket och som vill validera dina kunskaper till en formell undersköterskeutbildning/motsvarande.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Fortbildning för utbildade undersköterskor
  Valbara fördjupningskurser att söka för utbildade undersköterskor/motsvarande Allévux erbjuder fortbildning för dig som redan är utbildad undersköterska/motsvarande.
  Läs mer
 • 2019-09-19
  Allévux startar en ny vård – och omsorgsutbildning
  Allévux startar en ny vård – och omsorgsutbildning till undersköterska/motsvarande
  Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se