Nyhetsarkiv

 • 2020-02-24
  Prövning våren 2020
  Sista anmälnings- och betalningsdag - 2020-02-28Prövning kommer att ske under mars-april, datum bestäms i samråd med berörd lärare.
  Läs mer
 • 2020-01-20
  Sista ansökningsdag 28 februari för Grundkurser våren 2020
  28 februari Sista dag för ansökan för kurser på grund nivå med start 23 mars våren 2020
  Läs mer
 • 2020-01-09
  Nya öppettider Vägledningstorg Hallsberg
  Nya öppettider tisdag och torsdag kl. 9.30-15.30
  Läs mer
 • 2019-12-13
  Terminstider 2020
  Viktiga datum
  Läs mer
 • 2019-11-28
  Informationsträff gällande vår nya floristutbildning
  Välkommen till Allévux i Hallsberg den 11:e december klockan 16.00 för information om vår nya floristutbildning.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Validera dina kunskaper inom vård- och omsorgsyrket
  Validering för dig som redan arbetar inom vård-och omsorgsyrket och som vill validera dina kunskaper till en formell undersköterskeutbildning/motsvarande.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Fortbildning för utbildade undersköterskor
  Valbara fördjupningskurser att söka för utbildade undersköterskor/motsvarande Allévux erbjuder fortbildning för dig som redan är utbildad undersköterska/motsvarande.
  Läs mer
 • 2019-09-19
  Allévux startar en ny vård – och omsorgsutbildning
  Allévux startar en ny vård – och omsorgsutbildning till undersköterska/motsvarande
  Läs mer
 • 2019-08-30
  Fler undersköterskor genom ESF-projektet
  Sydnärkes utbildningsförbund med Allévux vård-och omsorgsutbildning som utförare har i samarbete med kommunerna Askersund, Hallsberg och Kumla genomfört ett projekt som finansierats av europeiska socialfonden.
  Läs mer
 • 2019-08-19
  Allévux startar svetsutbildning
  För att möta upp branschens stora efterfrågan på utbildade svetsare startar Allévux en ny yrkesutbildning för svetsare. Utbildningens längd är ett år och varvas med APL, arbetsplatsförlagd utbildning, och teori/praktik i Alléskolans industrilokaler.
  Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se