Viktig information till dig som elev som ska söka till nästa termin!

Det här gäller dig som studerar engelska, matematik, svenska och/eller svenska som andraspråk under höstterminen på Allévux
och som inte har fått betyg i pågående kurser och behöver ansöka till nästa kurs före 11 december.

Du ska i din ansökan lägga in både pågående kurs på en rad och nästa kurs på en rad. Antagningsbesked kommer sedan
veckan innan vårens kursstart som är 11 januari.

Välkommen med din ansökan!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se