Viktig information om Kursstarten hösten 2020

Utbildning på Allévux kommer tills vidare i hög grad bedrivas på distans!

"På grund av att vuxenutbildningen har att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer

för att minska smittspridningen i Covid-19, kommer utbildningarna på Allévux tills vidare i hög grad bedrivas

på distans tills vidare. Undervisning på skolan kommer också att ges men då i mindre grupper. Du som elev får

information av dina lärare hur ni kommer att arbeta med kurserna. Lycka till med dina studier

hälsar all personal på Allévux."

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se