Viktig informaition till elever och allmänhet 2020-03-17, kl 11.00

Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation att bedriva distansundervisning från och med imorgon, onsdag 18 mars. Klicka på rubriken för mer information.

Regeringen har vid presskonferens i dag kl 09:45 meddelat att man rekommenderar landets gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högskolor att bedriva distansundervisning från och med i morgon onsdag 18 mars

Vi följer denna rekommendation vilket innebär att ingen undervisning vid gymnasieskolan eller Allévux kommer att bedrivas på skolan, utan via distansundervisning. När det gäller gymnasiesärskolan kommer information att ges inom kort.

Vi vet just nu inte hur länge detta kommer att pågå. Det är mycket viktigt att elever håller sig uppdaterad på information i Ping Pong. Glöm inte att ta med allt material du behöver arbeta med hemma.

Ledningsgruppen arbetar för närvarande med frågan och ytterligare information kommer under dagen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se