Validera dina kunskaper inom vård- och omsorgsyrket

Validering för dig som redan arbetar inom vård-och omsorgsyrket och som vill validera dina kunskaper till en formell undersköterskeutbildning/motsvarande.

Du bör ha arbetat så länge att du känner att du har en tids praktisk erfarenhet med breda kunskaper/färdigheter att validera.

Ansökningar till valideringen tas emot löpande och med antagning ett par gånger/ termin.

Valideringen är sökbar för alla inom hela Örebro län.

För mer information om våra utbildningar samt hur du ansöker kontakta studie-och yrkesvägledare:
Tfn: 0582-354 32 eller E-postadress: vux.vagledning@allevux.se

 

Välkommen att söka!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se