Terminstider 2020

Viktiga datum

Antagning 1: Kurser på Grund- och Gymnasienivå start 13/1 avslut 29/5 Sista ansökningsdag 2019-12-05!

Antagning 2: Kurser på Gymnasienivå start 17/2 avslut 29/5 Sista ansökningsdag 2020-01-24!

Antagning 3: Kurser på Grundnivå start 23/3 avslut 29/5 Sista ansökningsdag 2020-02-28

Vård- och omsorgsutbildning våren 2020: 13/1-12/6 Förlängd ansökan!

Floristutbildning: 23/3 - 2020 till 7/5 - 2021 Uppehåll 6/7- 31/7 2020 Sista ansökningsdag 2019-12-20

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se