Studie- och yrkesvägledning på Allévux från vecka 13 och tills vidare

Under rådande omständigheter så håller hela verksamheten stängt för fysiska träffar.

Vägledningstorg i Hallsberg, Askersund och Laxå håller Stängt - Tills vidare.

Följ utvecklingen via Nyheter och vår Hemsida.

Kontakt med Studie- och yrkesvägledare finns möjlighet till enligt nedan;

Följande telefontider gäller:

Tfn: 0582-354 32

Måndag till torsdag kl. 08.00 - 09.30

Fredag kl. 08.00 - 12.00

Lättast når man studie- och yrkesvägledare på mail dagligen; vux.vagledning@allevux.se

Samtliga frågor och Vägledningssamtal kommer hanteras individuellt och man kan se över möjligheter för Ansökan och Vägledning via ex. telefon.

Information om ansökan till SFI:

Inga nya ansökningar tills vidare! Det kommer inte gå att placera några nya sökande i rådande distansundervisning. Inga Kartläggningssamtal kommer kunna bokas.

Detta gäller tills vidare.

Följ utvecklingen på Nyheter och vår Hemsida.

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon och mail!

/ Studie- och yrkesvägledarna på Allévux

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se