Sista ansökningsdag 28 februari för Grundkurser våren 2020

28 februari Sista dag för ansökan för kurser på grund nivå med start 23 mars våren 2020

Glöm inte göra din ansökan tillsammans med studie- och yrkesvägledare senast 28 februari inför andra antagningen till våra grundkurser med start 23 mars. Kurserna är 10 veckor.

Inga fler antagningar våren 2020 för Grundkurser på Allévux! Sista ansökningsdag för hösten 2020 kommer ligga i maj.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se