Information till elever och allmänhet 2020-03-16, kl 19:00.

Hur länge ska man stanna hemma om man är sjuk? Folkhälsomyndigheten och Skolverket har idag publicerat ny information med råd om vad vi kan göra för att minska risken för smittspridning. Klicka på rubriken och läs mer om rekommendationen.

 

Hur länge ska man stanna hemma om man är sjuk?
Folkhälsomyndigheten och Skolverket har idag publicerat ny information med råd om vad vi kan göra för att minska risken för smittspridning. Bland annat skriver man om hur länge man ska vara hemma om man är sjuk med olika sjukdomssymtom: ”För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.” Vi följer liksom tidigare de råd som Folkhälsomyndigheten ger. Vill du läsa hela informationen från Folkhälsomyndigheten i dag så hittar du den här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/länk till annan webbplats

Uppdatering av information kommer att ges under tisdagen om inget oförutsett sker dessförinnan.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se