Information till elever och allmänhet 2020-03-13, kl 16:30

Elever och personal har under veckan fått information om att om en stänging av skolan blir aktuell kommer undervisningen ske på distans. Alla är uppmanade att efter varje skoldag ta med sig den utrustning som kan komma att behövas (chromebook/dator/Ipad, böcker och annat material).
Läs mer om lägesbilden genom att klicka på rubriken.

Lägesbild Ingen rapport om att personal eller elev har testat positivt för coronaviruset har tillkommit under dagen.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt information kring coronaviruset. Här går det även att ta del av de senaste presskonferenserna. Vid dagens presskonferens redogjorde Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för bakgrunden till regeringsbeslutet att även fortsättningsvis hålla skolorna öppna, samt de förordningsförändringar som det beslutats om för att, i händelse av det blir aktuellt, kunna stänga landets skolor. https://www.folkhalsomyndigheten.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handhygien Betydelsen av noggrann handhygien lyfts av sjukvården fram som en av de viktigaste förebyggande insatserna för att minska risken för smittspridning. Viktigt att denna information når så många som möjligt: https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Affischer med detta innehåll på åtta språk har satts upp runt om på skolan.

Uppdatering av information kommer att ges under måndagen om inget oförutsett sker dessförinnan.

Efter den här annorlunda och intensiva vecka önskar vi er alla en riktigt skön helg!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se