Information till elever och allmänhet, 2020-03-12, kl 20:30.

Sveriges regering har idag behandlat frågan om landets skolor ska stängas till följd av coronaviruset. Vid en presskonferens kl 20:00 meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen beslutat att det just nu inte är aktuellt att stänga landets skolor.

Här kan du se presskonferensen: https://www.youtube.com/watch?v=tmsg4Csxv6E&t=13slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdatering av information kommer att ges under fredagen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se