Vård- och omsorgsutbildning, nationellt yrkespaket för undersköterska/motsvarande 1500 p, tre terminer med möjlighet att stanna vid 800 p motsvarande vårdbiträdesutbildning

 

För att vara behörig till studier inom Vuxenutbildningen måste du ha fyllt 20 år eller avslutat ett nationellt program eller motsvarande. Bifoga personbevis samt kopior på betyg och intyg som visar dina förkunskaper. Vi tillämpar kontinuerlig antagning.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

I din ansökan bifogar du dina betyg som styrker dina förkunskaper.

 

Innehåll

För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1350 poäng vård och omsorgskurser inkl komvuxarbete alt Vård och omsorg specialisering 100 poäng (ej under Ht21)

I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen.

Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Upplägg

Utbildningen pågår vanligtvis under tre terminer, under förutsättning att studierna bedrivs på heltid. Vård- och omsorgsutbildningen är en flex/distansutbildning. Flexibelt lärande på distans innebär att du måste ta mycket eget ansvar för att fullfölja studierna.

Skolan erbjuder och rekommenderar att du deltar på lektionsdagar, vilka är cirka en till tre dagar i veckan. Ibland krävs obligatorisk närvaro.

APL ingår i varje termin.

Undervisningen och information mellan lärare och elev sker också genom skolans lärplattform.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer samt att du även kan få kostnader i samband med studiebesök och APL (tex resor och parkeringsavgifter). Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

 

Ställ en fråga om utbildningen

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.