Validering – Vård

Valideringen till formell undersköterskeutbildning riktar sig till dig som är folkbokförd i Örebro län.

 

 

Du ska ha bred erfarenhet inom din yrkesinriktning (intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan).

Godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk samt matematik (kopia på betygen bifogas ansökan).

 

Upplägg

Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg. Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via vår lärplattform (Google Classroom). Du behöver tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Du validerar i din egen takt (med reservation för regler om studieaktivitet inom vuxenutbildningen så kallad treveckorsregeln enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap 1 §) samt att minst 400p i betyg måste genomföras varje termin.

Valideringen genomförs till stor del genom skriftliga prov och/eller inlämningsuppgifter samt praktisk validering och fältstudiedagar. Det kan även förekomma muntliga gruppdiskussioner. Kunskaper som saknas för ett kursbetyg sker genom egna kompletterande distansstudier.

Praktisk validering sker i två omgångar med fem dagar eller mer beroende på erfarenhet per omgång samt fältstudiedag. Detta sker på annan arbetsplats än sin egen. 

Vi erbjuder validander att delta vid föreläsningar och studiebesök inom den reguljära utbildningens kurser (inte under pandemin).

Praktisk validering ingår

För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1350 poäng vård och omsorgskurser inkl komvuxarbete.

I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen. 

Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer samt ev kostnader i samband med praktisk validering och fältstudiedagar (tex resor och parkeringsavgifter).

OBS! Validering är inte CSN grundande.

 

Ställ en fråga

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.

 

Ansök till validering

Här ansöker du till validering. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

 

Har du frågor?

Katalin Edström

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Måndag - torsdag: 08:00 - 09:30
Fredag: 08:00 - 12:00