Väktarutbildning

Vill du arbeta med säkerhet, bevakning och människor i ett yrke där det finns stora möjligheter till en anställning? Idag är efterfrågan stor på anställningsbara väktare och dina möjligheter till jobb är goda. Efter att du har avslutat din utbildning kan du arbeta inom bevakningsföretag eller arbetsplatser som butiker, gator och torg.

Efter att du har avslutat din utbildning kan du arbeta inom
bevakningsföretag eller arbetsplatser som butiker, gator och torg.

Behörighet

Under utbildningen kommer en lämplighetsprövning göras hos Polisen via Länsstyrelsen innan den praktiska yrkesträningen påbörjas. Väktargodkännandet som söks i samband med lämplighetsprövningen kräver att du är ostraffad och inte är föremål för brottsutredning. Fler krav för att få godkännande, se punkterna nedan.

  • drogfrihet
  • ordnad ekonomi
  • bott i Sverige i minst 5 år
  • god hälsa och fysik
  • godkänd Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik. Detta gör att sökande med godkänt betyg i ovanstående kurs/er kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen.

Registerutdrag

Du ska visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister utan prickar, se polisen.se  för mer information.

Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart..

I utbildningen får du kunskap om människans beteenden, kommunikation, säkerhet, regler och rutiner inom branschen. 

Kursinnehåll:

Människor och miljö, 100p
Kommunikation, 100p
Bevakning och säkerhet, 300p
Praktisk yrkesträning/PYT, 160 tim
Etnicitet och kulturmöten, 100p
Socialt arbete, 200p
Psykologi 1, 50p
Sociologi, 100p
Totalt 950p

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier och är förlagd till Allévux lokaler i Hallsberg. Under den praktiska yrkesträningen på 160 tim som är schemalagd under ca 6 veckor är du på en arbetsplats.

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri men följande utgifter tillkommer: Kurslitteratur, skor, eventuell skaljacka, praktikbeklädnad och resor till praktisk yrkesträning APL/ PYT 160 tim. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Du som bor i sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledare på Allévux i Hallsberg.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen. Din ansökan ska då göras med studievägledare i din hemkommun

I din ansökan bifogar du dina betyg som styrker dina förkunskaper.

Före eventuell antagning till utbildningen, kommer du att kallas till en intervju med branschföreträdare och lärare.

Antagningsbesked skickas ut före midsommar.

Vill du veta mer?

Ring eller mejla vår studie- och yrkesvägledare!

Välkommen med din ansökan!

Ställ en fråga om utbildningen

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.

Utbildningen i korthet

Skolform: Yrkesvux

Nivå: Gymnasial nivå

Poäng: 950p

Studieform: På plats, Distans & APL

Studietakt: 100%

Kursperiod: 2021-08-23 - 2022-05-28

Kursen hålls i samarbete med din kommun och du ansöker via din hemkommun.

Ansökan är stängd

Har du frågor?

Vessi Cleasson

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Mån-Tors: 08:00 - 09:30
Fre: 08:00 - 12:00

Denna utbildning ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Läs mer på CSN

Yrkesbarometer

Arbetsförmedlingen bedömer att väktare och ordningsvakter har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att väktare och ordningsvakter har goda möjligheter till arbete. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att väktare och ordningsvakter har goda möjligheter till arbete. Efterfrågan på övervaknings- och säkerhetstjänster fortsätter att vara hög samtidigt som behovet av yrkesgruppen förstärks i takt med att befolkningen växer.

Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för väktare och ordningsvakter.

Källa: Arbetsförmedlingens yrkeskompass