Barnskötareutbildning

Vill du arbeta med barn och ungdomar i ett yrke där det finns stora jobbmöjligheter? Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t. ex. barnskötare på förskola, elevassistent i skola eller som personlig assistent.

Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t. ex. barnskötare på förskola, elevassistent i skola eller som personlig assistent. 

Behörighet

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik. Du som har ett annat modersmål än svenska kommer att få göra ett ev. språktest före ev. antagning.

Tillgång till egen dator är nödvändig för att kunna följa utbildningen.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. Vi hjälper dig med detta om du så önskar.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, lärande, ledarskap, kommunikation och om olika pedagogiska verksamheter.

Kursinnehåll

Barns lärande och växande 100p
Etnicitet och kulturmöten 100p
Kommunikation 100p
Lärande och utveckling 100p
Pedagogiska teorier och praktiker 100p
Pedagogiskt arbete 200p
Pedagogiskt ledarskap 100p
Skapande verksamhet 100p
Specialpedagogik 1 100p
Specialpedagogik 2 100p
Orienteringskurs 50p
Totalt: 1150p

Upplägg

Arbetsplatsförlagt lärande 3 dagar/vecka
Teori 2 dagar/vecka

Utbildaren (Allévux) ansvarar för att ordna en APL-plats åt dig men du har också möjlighet att själv hitta en arbetsplats där du kan genomföra ditt arbetsplatsförlagda lärande. APL-platsen ska dock vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN. 

Du som bor i Sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Allévux i Hallsberg.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

För ansökan mailar du och bokar tid med studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan, Du kommer behöva bifoga dina betyg.

Vill du veta mer?

Ring eller mejla våra studie- och yrkesvägledare

Välkommen med din ansökan!

Ställ en fråga om utbildningen

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.

Utbildningen i korthet

Skolform: Yrkesvux

Nivå: Gymnasial nivå

Poäng: 1150p

Studieform: APL & På plats

Studietakt: 100%

Kursperiod: 2022-08-18 - 2023-06-09

Kursen hålls i samarbete med din kommun och du ansöker via din hemkommun.

Ansökan är stängd

Fyll i din e-postadress nedan så informerar vi dig när ansökan är öppen.

Vi använder Mailchimp för denna tjänst och vi behandlar din e-postadress med största respekt.

Har du frågor?

Vessi Cleasson

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Mån, ons och fred: 08:00 - 09:30

Denna utbildning ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Läs mer på CSN

Yrkesbarometer

Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

Prognosen för 1 års sikt ska tolkas med försiktighet. Covid-19 gör att möjligheterna att hitta jobb inom det här yrket kan minska.

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka vilket leder till ett växande behov av personal inom yrket. Därtill medför bristen på förskollärare att det efterfrågas fler barnskötare de kommande åren.

Källa: Arbetsförmedlingens yrkeskompass

Information till Regionen

Vill du arbeta med barn och ungdomar i ett yrke där det finns stora jobbmöjligheter? Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t. ex. barnskötare på förskola, elevassistent i skola eller som personlig assistent.

2022-08-18
2023-06-09
2022-04-04
2022-06-04
1150
100 %
Gymnasial nivå
Hallsberg