Vård och omsorg vid demenssjukdomar 100p

 

HT-20


Startdatum: 13/8-20

Lektioner:
Onsdag 25/11 8:30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Torsdag 26/11 8.30–15.00
Onsdag 2/12 8.30–15.00
Tisdag 8/12 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Fredag 11/12 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg
pernilla.lowenberg@allevux.se
(Med reservation för ändringar samt att det kan
tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Eva-Lena Lindqvist
Gleerups utbildning AB
ISBN: 9789140689894


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se