Vård och omsorg specialisering 100 p

HT 20

Inriktning: äldres hälsa

Lektioner:
Fredag 4/9 08.30-15.00, obligatoriskt, Östra storgatan 13
Torsdag 22/10 08.30-15.00, obligatoriskt

Seminarium i smågrupper: 5/11, 12/11 och 17/11.
Var och en deltar vid ett seminarietillfälle. Gruppindelning sker efter kursstart.

(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Anna Johansson, anna.johansson@allevux.se


Inriktning; Akutsjukvård


(Denna kurs läses av de elever som kommer läsa kursen
Akutsjukvård)

27/8 kl.8.30-15.00 Plats: Östra Storgatan 13(Obligatorisk)
20/10 14.00-15.30 Plats: Östra Storgatan 13 Erbjudande om handledning, efter
återsamling Akutsjukvård. (Boka tid innan via mail)
22/10 kl.8.30-15.00 Plats: Östra Storgatan 13 (Obligatorisk)

Utöver lektionstillfällena som presenteras ovan kommer det tillkomma fler
lektionstillfällen, individuella handledningstillfällen samt seminarium. Datum
meddelas senare!
Kursansvarig: Maria Berg Löfstedt
maria.lofstedt@alllevux.se
Mobil: 070-113 28 29


Inriktning; Psykiatri

Lektioner:
Tisdag 1/9 08.30-15.00, obligatoriskt
Torsdag 22/10 08.30-15.00, obligatoriskt

Seminarium:
Torsdag 12/11 8.30-15.00 Seminarium/Vård och spec
arbete(Obligatoriskt)

(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Jonas Pettersson, jonas.pettersson@allevux.se
070-588 60 19

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se