Vård och omsorgsarbete 2

VT 2021

2/3 kl: 8.30-15.00 Upptakt! OBLIGATORISK! Digitalt
3/3 kl: 8.30-15.00 Digitalt

5/3 Metodövning???? (OKLART OM DENNA KOMMER GENOMFÖRAS orsak:
pandemin, info kommer om detta inför kursstart!) Digitalt

10/3 kl: 8.30-15.00 Digitalt
12/3 Metodövning???? (OKLART OM DENNA KOMMER GENOMFÖRAS orsak:
pandemin, information kommer om detta inför kursstart!) Digitalt
17/3 kl: 8.30-15.00 Digitalt
18/3 kl: 8.30-15.00 Digitalt
23/3 kl: 8.30-15.00 Digitalt
24/3 Ergonomi???? (OKLART OM DENNA KOMMER GENOMFÖRAS orsak:
pandemin, infomation kommer om detta inför kursstart!) Digitalt
26/3 kl: 8.30-15.00 Digitalt


APL: veckorna 14-17
4/5 kl: 8.30-15.00 Återsamling efter APL Digitalt
OBS! Schemat är preliminärt, kan ändras!


Kursansvarig lärare: Maria Berg Löfstedt maria.lofstedt@allevux.se Mobil: 070-323 42 35
Lärare: Pernilla Löwenberg pernilla.löwenberg@allevux.se Mobil: 0582-353 62

Vård- och omsorgsarbete2
Anna-Lena Stenlund
ISBN 9789140695413, Gleerups

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se