Vård och omsorgsarbete 2


HT-20

Kursstart: 21/10-20

Lektioner:

Onsdag 21/10 8.30-15.00, obligatorisk kursstart, sal 1
Tisdag 27/10 Webbutbildningar på distans
Onsdag 28/10 8.30-15.00, obligatoriskt
Tisdag 3/11 8.30-15.00, obligatoriskt gruppvis
Onsdag 4/11 Inspelad föreläsning på distans
Torsdag 5/11 8.30-15.00
Fredag 6/11 8.30-12.00, resurstid på distans
Tisdag 10/11 8.30-15.00, obligatoriskt
Onsdag 11/11 8.30-15.00, obligatoriskt

APL Vecka 47-50

Tisdag 15/12 8.30-15.00, obligatoriskt
(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Anna Johansson, anna.johansson@allevux.se
Lärare:
Pernilla Löwenberg, pernilla.lowenberg@allevux.se

Kurslitteratur:
Vård- och omsorgsarbete 2

Anna-Lena Stenlund

Gleerups utbildning AB

ISBN: 9789140695413

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se