Vård och omsorgsarbete 1, 200 p


Ht-20

Startdatum: 21/8-20

Lektioner:
Fredag 21/8 8.30-15.00 (Obligatorisk)
Tisdag 25/8 8.30-15.00 (Obligatorisk)
Torsdag 27/8 8.30-15.00 (Obligatorisk)
Fredag 28/8 8:30-15:00 (Metodövningar)
Tisdag 1/9 8.30-15.00
Torsdag 3/9 8.30-15.00
Fredag 4/9 8.30-15.00 (Metodövningar)
Tisdag 8/9 8.30-15.00 (Obligatorisk)
Torsdag 10/9 8.30-15.00
Fredag 11/9 8.30-15.00 (Metodövningar)
Tisdag 15/9 8.30-15.00 (Obligatorisk)

Torsdag 15/10 kl 8:30-14:00 (obligatoriskt)


APL V. 43- 46 19/10-15/11
Tisdag 17/11 8.30-15.00 (Obligatorisk)
(Med reservation för ändringar, det kan tillkomma obligatoriska tillfällen).

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg Pernilla.lowenberg@allevux.se
Lärare: Jonas Pettersson Jonas.pettersson@allevux.se

Litteratur:
Vård och Omsorgsarbete 1
Maria Christidis
Gleerups ISBN: 9789140684974

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se