Samhällsbaserad psykiatri, 100 p

 

Ht 20

Startdatum: 23/10-20
Lektioner:
Fredag 23/10 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Fredag 6/11 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Fredag 20/11 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Torsdag 3/12 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Torsdag 10/12 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)


Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19
jonas.pettersson@allevux.se
(Med reservation för ändringar)


Litteratur:
Samhällsbaserad psykiatri
Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström
Sanoma utbildning AB
ISBN: 9789152315163

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se