Psykologi 1, 50 p


HT-20

Startdatum: 19/8-20

Lektioner:
Onsdag 19/8 8.30-15.00, obligatorisk kursstart
Tisdag 25/8 8.30-15.00, ersätts med inspelade föreläsningar
Fredag 28/8 8.30-15.00, lektion på distans
Tisdag 1/9 8.30-15.00, ersätts av inspelade föreläsningar
Tisdag 8/9 8.30-16.00, seminarium på distans
(gruppindelning vid kursstart)

(med reservation för ändringar)

Kursansvarig: Anna Johansson, anna.johansson@allevux.se

Litteratur:
Psykologi 1
Tove Phillips
Gleerups utbildning AB
ISBN: 978-91-40–68211-6

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se