Psykiatri 2, 200 p


HT-20
Startdatum: 17/8-20

Lektioner:
Måndag 17/8 10.00-15.00 (Intro)(Obligatorisk närvaro)(Sal 3)
Torsdag 20/8 8.30–15.00
Tisdag 25/8 8.30–15.00
Onsdag 2/9 8.30–16.00 (Metod)(Obligatorisk närvaro)
Torsdag 3/9 8.30-15.00
Tisdag 8/9 13.30-15.30 (Handledarträff)(Obligatoriskt)
Torsdag 10/9 8.30-15.00 (Hygienssk/förl samt lektion)(Obligatoriskt)


APL v.38-42
Tisdag 20/10 8.30-15.00 Info Vård och omsorg specialisering samt lektion
(Obligatoriskt)
Tisdag 3/11 8.30–15.00 (Redovisning)(Obligatoriskt)
Fredag 6/11 8.30–15.00(HLR) (Obligatoriskt)
Tisdag 10/11 8.30- 15.00 (Facklig info)(Obligatorisk närvaro)
Torsdag 12/11 8.30-15.00 Seminarium/Vård och spec arbete(Obligatoriskt)
Måndag 23/1 10.00 Avslutning/Fika


Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19
jonas.pettersson@allevux.se
(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)


Litteratur: Psykiatri 2
Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström
Sanoma utbildning AB
ISBN: 9789152316412

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se