Psykiatri 1 100 p


Psykiatri 1, 100 p

HT-20
Startdatum: 2020-09-11


Lektioner:
Fredag 11/9 8.30–15.00)(Östra storgatan 13)(obligatorisk
närvaro)
Torsdag 17/9 8.30–15.00
Fredag 18/9 8.30–15.00
Tisdag 22/9 8.30–15.15 )(Östra storgatan 13)(obligatorisk
närvaro)
Fredag 25/9 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)


Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19
jonas.pettersson@allevux.se
(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska
dagar)


Litteratur:
Psykiatri 1
Susanne Niemi
Gleerups utbildning AB
ISBN: 978-91-40-68161-4

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se