Palliativ vård, 100p

Palliativ vård, 100 poäng HT 2020


21/10 kl. 10.00-15.00 Plats: Östra Storgatan 13, OBLIGATORISKT OBS! TID!!!!!
28/10 kl. 8.30-15.00 Digitalt
4/11 kl. 8.30-15.00 Digitalt OBLIGATORISKT
11/11 kl. 8.30-15.00 Digitalt OBLIGATORISKT
16/11 kl. 10.00-15.00 Digitalt OBLIGATORISKT OBS! TID!!!!!


Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största
möjliga glädje av kursen!
Obs! Schemat är preliminärt.

Kurslitteratur: Palliativ vård ,M, Bengtsson, U. Lundström, ISBN: 9789140689870, Gleerups

Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se
mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se