Orienteringskurser

HT20

Orienteringskurs 100 p

Termin 1

Lektioner:
Torsdag 20/8 8.30-15.00, obligatoriskt
Onsdag 9/9 10.00-15.00, obligatoriskt i 2 grupper
Torsdag 19/11 8.30-12.00, obligatoriskt i 2 grupper
(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Anna Johansson, anna.johansson@allevux.se

 

Orienteringskurs, 50 p

Termin 2

Lektioner:
Torsdag 27/8 8.30-15.00, obligatoriskt, Östra storgatan 13
Tisdag 29/9 8.30-15.00, obligatoriskt
(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Anna Johansson, anna.johansson@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se