Hälsopedagogik, 100 p

 

HT-20

Startdatum: 1/10-20

Lektioner:
Torsdag 1/10 8:30–15:00 (obligatorisk närvaro)
Tisdag 6/10 8.30–15:00
Fredag 9/10 8.30–15.00
Tisdag 13/10 8.30–15.00
Fredag 16/10 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg
pernilla.lowenberg@allevux.se
(Med reservation för ändringar samt att det kan
tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:
Hälsopedagogik
Anna-Karin Axelsson
Sanoma utbildning
ISBN: 9789152331170

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se