Fortbildning för utbildade undersköterskor

Allévux erbjuder fortbildning till redan utbildade undersköterskor/ motsvarande.

Sista ansökningsdag Ansökningar tas emot så länge platser finns kvar i kurserna.

Därefter tas ansökningar emot så länge platser finns kvar i kurser/utbildningen.

Bifoga ditt utbildningsbevis med ansökan!

Valbara fördjupningskurser 200 p

  • Akutsjukvård
  • Psykiatri
  • Äldres hälsa och livskvalitet

I dessa kurser ingår 5 veckors APL på heltid ingår i kurserna där du inte kan arbeta vid sidan om.

Valbara fördjupningskurser 100 poäng

  • Medicin 2
  • Palliativ vård
  • Vård och omsorg vid demenssjukdom
  • Samhällsbaserad psykiatri

Kurserna genomförs genom flexibel/distansutbildning vilket innebär att du ofta kan kombinera studierna med arbetet och genomförs med reservation för antalet sökande i kurserna.

Kontakta studie-och yrkesvägledare för mer information!

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Välkommen med din ansökan till Allévux!


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se