Etik och människans livsvillkor, 100 p

Termin 3

HT-20
Startdatum: 2020-09-23

Lektioner:
Onsdag 23/9 8:30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Onsdag 30/9 8.30–15.00
Fredag 2/10 8.30–15.00
Onsdag 7/10 8.30–15.00
Onsdag 14/10 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro) Information T4

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg
pernilla.lowenberg@allevux.se
(Med reservation för ändringar samt att det kan
tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:
Etik och människans livsvillkor
Mona Bergman
Gleerups utbildning AB
ISBN: 9789140682130

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se