Akutsjukvård, 200p

Ht-20

Start; 17/8

Kurs:Akutsjukvård, 200 poäng, SCHEMA HT: 2020


17/8 kl: 10.00-15.00 Upptakt Obligatoriskt! Plats: Östra Storgatan 13
18/8 kl: 8.30-15.00 Digitalt
20/8 kl: 8.30-15.00 Digitalt
25/8 kl: 8.30-15.00 Digitalt
26/8 kl: 8.30-15.00 Digitalt
28/8 kl: 8.30-16.30 Digitalt
2/9 kl: 8.30-15.00 Digitalt
3/9 kl. 8.30-15.00 Digitalt
4/9 kl: 8.30-15.00 Digitalt
8/9 kl: 8.30-12.30 Östra Storgatan 13, Skrivning samt genomgång inför APL
OBLIGATORISKT! ,(Resurstid på eftermiddagen, Vård och omsorgs specialisering)
10/9 kl: 13-15 Digitalt OBLIGATORISKT! Hygienssjuksköterska föreläser


APL: veckorna, 38-42
20/10 kl: 10.00-15.00 Östra Storgatan 13 OBLIGATORISKT! Återträff efter APL, Muntliga
redovisningar m.m. ,(Resurstid på eftermiddagen, Vård och omsorgs specialisering)


Kurslitteratur: Akutsjukvård, A-L Stenlund,Gleerups, 2016, ISBN: 9789140690470
Obs! Schemat är preliminärt.

Kursansvarig lärare: Maria Berg Löfstedt, maria.lofstedt@allevux.se , Mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se