Vård- och omsorgsutbildning, fyra terminer

 

Information om Vård - och omsorgsutbildningen

Utbildningen pågår vanligtvis under fyra terminer, under förutsättning att studierna bedrivs på heltid. Vård- och omsorgsutbildningen är en flex/distansutbildning. Flexibelt lärande på distans innebär att du måste ta mycket eget ansvar för att fullfölja studierna. Skolan erbjuder och rekommenderar att du deltar på lektionsdagar, vilka är cirka en till tre dagar i veckan. Ibland krävs obligatorisk närvaro.

Första studieveckan träffar du en lärare som tillsammans med dig lägger upp dina studier i ett individuellt samtal.

Undervisningen och information mellan lärare och elev sker också genom skolans lärplattform.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den första terminen ingår fyra veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du tilldelas en handledare och följer dennes arbetsschema. Tänk på att detta innebär praktik under kvällar och helger dessa veckor. APL ordnas av skolan. Om du sedan tidigare har en långvarig och mångsidig vårderfarenhet kan det bli aktuellt med praktisk validering i termin 1 annars är det 4 veckors Apl. I termin 2 ingår en APL om 4 veckor vilken oftast inte kan valideras alls. Under termin 4 ingår en obligatorisk fem veckors APL på heltid, vilken inte kan valideras.

Kursutbudet - Termin 1

Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
Medicin 1, 150 p
Orienteringskurs, 100 p

Kursutbudet - Termin 2

Orienteringskurs 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Vård-och omsorgsarbete 2, 150 p
Psykologi 1, 50 p

Kursutbudet - Termin 3

Specialpedagogik 1, 100 p.
Etik och människans livsvillkor, 100 p

Valbara fördjupningskurser:

(anordnas under förutsättning att det är tillräckligt med sökande till respektive kurs)

Medicin 2, 100 p
Palliativ vård, 100 p
Hemsjukvård, 100 p
Samhällsbaserad psykiatri, 100 pKursutbudet - Termin 4

(Val av en kurs om 200 p)

Akutsjukvård, 200 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Psykiatri 2, 200 p

Vård och omsorg vid specialisering, 100 p

Terminstider

Terminstider ht-20

18 v T1 -3, 17/8 – 18/12 och minst 360 p/ heltid

15 v (300 p) T4, 17/8-27/11= 300 p.

Terminstider vt – 21

22 v T1 -3, 11/1- 11/6 och minst 440 p/heltid

15 v i T4, 11/1 - 23/4 = 300 p

Lärarexpedition
Vård och omsorgsutbildningen finns på Allévux lokaler på Östra Storgatan 13 i Hallsberg, plan 3.

Viktiga telefonnummer:
Studievägledare: 070-589 81 35
Skolsekreterare: 070-283 64 33
Rektor: Lena Hansson 072-520 18 00
Samordnande lärare: Siw Larsson, 0705-878606


Ansökan

För att vara behörig till studier inom Vuxenutbildningen måste du ha fyllt 20 år eller avslutat ett nationellt program eller motsvarande.

Bifoga personbevis samt kopior på betyg och intyg som visar dina förkunskaper.

Vi tillämpar kontinuerlig antagning. Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas i den ordning de kommit in.

Reservplacering tillämpas.

Ansökan till Ht 20; senast 29 maj 2020

Din ansökan sänder du till

Sydnärkes Utbildningsförbund
Allévux
Box 20
694 21 Hallsberg

Till ansökan bifogas

  • Personbevis
  • Tidigare betyg
  • Observera att det krävs förkunskaper med godkända betyg i Svenska och Matematik grund som ska bifogas ansökan till vård- och omsorgsutbildningen.

Vård- och omsorgsutbildning hösten 2020: Start 2020-08-17 Sista ansökningsdag 29/5

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se