Sista ansökningsdag: Ansökningar tas emot så länge platser finns kvar i kurser/utbildningen. Dock senast 200108

Vård - och omsorgsutbildning

Vill du arbeta med människor i ett yrke där det finns stora möjligheter till jobb? Idag finns det ett stort behov av utbildad personal inom vården.

Utbildningen kommer att ge dig kunskaper om hur du bemöter och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar, läkemedel och läkemedelshantering, kommunikation mellan människor, etiska dilemman samt insikten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och mycket mer.

Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du exempelvis arbeta inom äldreomsorg, vårdcentral, sjukhus, psykiatri, rehabilitering eller omsorg om funktionshindrade.

Collegediplom

Du som studerar inom ett VO-College får ett diplom som visar att du har läst en kvalitetssäkrad utbildning. För att kunna få ett Collegediplom behöver du förutom godkända betyg i vård-och omsorgskurserna även ha läst kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1. Saknar du någon av kurserna går det bra att läsa dem parallellt med din utbildning.

Diplomet är en merit när du söker arbete men ska inte vara ett krav för att få en anställning.

Kursinnehåll 1350p:

Termin 1

 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
 • Medicin 1, 150 p
 • Orienteringskurs, 100 p

Termin 2

 • Orienteringskurs 50 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Vård-och omsorgsarbete 2, 150 p
 • Psykologi 1, 50 p

Termin 3

 • Specialpedagogik 1, 100 p.
 • Etik och människans livsvillkor, 100 p

Val av en kurs om 100p Startar i mån av tillräckligt antal sökande

 • Medicin 2, 100 p
 • Palliativ vård, 100 p
 • Hemsjukvård, 100 p
 • Samhällsbaserad psykiatri, 100 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Socialpedagogik, 100 p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Termin 4

 • Gymnasiearbete, 100 p

Val av en kurs om 200 p

 • Akutsjukvård, 200 p
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
 • Psykiatri 2, 200 p

Utbildningens upplägg:

Utbildningen pågår under fyra terminer, under förutsättning att studierna bedrivs på heltid. Vård- och omsorgsutbildningen är en flex/distansutbildning. Flexibelt lärande på distans innebär att du måste ta mycket eget ansvar för att fullfölja dina studier.

Du studerar på heltid, ca 2-3 dagar i veckan på plats i Allévux lokaler i Hallsberg, resterande tid har du hemstudier eller praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Du kommer under din utbildning att ha cirka 13 veckor APL.

Första studieveckan träffar du din lärare som tillsammans med dig planerar dina studier efter dina förutsättningar. Undervisningen och information mellan lärare och elev sker till viss del genom skolans lärplattform samt via skolmailen.

Kurstid

Heltid 75 veckor

APL (arbetsförlagd utbildning)

Utbildaren (Allévux) ansvarar för att ordna en APL-plats åt dig.

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur och resor till din APL-plats tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Så söker du

Behörighet

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

Ansökan

Sista ansökningsdag: Ansökningar tas emot så länge platser finns kvar i utbildningen/kurserna. Dock senast 200529

Du som bor i sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Allévux i Hallsberg. 

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Vill du veta mer?

Ring eller mejla vår studie- och yrkesvägledare.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se