Sista ansökningsdag: GÅR EJ ATT SÖKA

Barnskötare/Elevassistent

Vill du arbeta med barn och ungdomar i ett yrke där det finns stora jobbmöjligheter? Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t ex barnskötare på förskola, elevassistent i skola eller som personlig assistent.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, lärande, behov, rättigheter och om olika pedagogiska verksamheter.

Du studerar på heltid där du tre dagar i veckan har praktik (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats och två dagar i veckan under dagtid studerar du på plats i Allévux lokaler i Hallsberg.

Kursinnehåll 1000p:

 • Orienteringskurs 50p
 • Pedagogiskt arbete 200p
 • Barns lärande och växande 100p
 • Skapande verksamhet 100p
 • Kommunikation 100p
 • Etnicitet och kulturmöten 100p
 • Specialpedagogik 1 100p
 • Entreprenörskap 100p
 • Psykologi 50p
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100p

  Totalt 1000 p

Utbildningens upplägg:

Arbetsplatsförlagt lärande 3 dagar/vecka
Teori 2 dagar/vecka

Utbildaren (Allévux) ansvarar för att ordna en APL-plats åt dig men du har också möjlighet att själv hitta en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid. APL-platsen ska dock vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Kurstid

Hösttermin: 2019-08-19 - 2019-12-20
Vårtermin: 2020-01-06 - 2020-06-07

Heltid 40 veckor

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Så söker du

Behörighet

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. Vi hjälper dig med detta om du så önskar.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-05-15

Du som bor i sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Allévux i Hallsberg.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

I din ansökan bifogar du dina betyg som styrker dina förkunskaper.

Till ansökanPDF

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Vill du veta mer?

Ring eller mejla våra studie- och yrkesvägledare.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se