Vård och omsorg vid demenssjukdomar 100p VT 20

Vt 2020

29/4 kl. 8.30-15.00 Kursstart, Obligatorisk

6/5 kl. 8.30-15.00

13/5 kl. 8.30-15.00

20 /5 kl. 8.30-15.00

27/5 kl. 8.30-15.00

Obs! Schemat är preliminärt. Flera av ovanstående lektioner kommer att bli obligatoriska på grund av gästföreläsningar!

Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största möjliga glädje av kursen!

Kurslitteratur: Vård och omsorg vid demenssjukdom, E-L, Lindqvist,

ISBN: 9789140689894, Gleerups


Kursansvarig lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se

mobil: 070-323 42 35


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se