Text

Vård och omsorgsarbete 2


HT-20

Kursstart: 21/10-20

Lektioner:

Onsdag 21/10 8.30-15.00, obligatorisk kursstart, hörsal B, Alléskolan
Tisdag 27/10 8.30-15.00
Onsdag 28/10 8.30-15.00, obligatorisk gruppdiskussion
Tisdag 3/11 8.30-15.00
Onsdag 4/11 8.30-16.00, obligatorisk metod
Torsdag 5/11 8.30-15.00
Fredag 6/11 8.30-16.00, obligatorisk förflyttningsteknik
Tisdag 10/11 8.30-15.00
Onsdag 11/11 8.30-15.00, obligatorisk handledarträff


APL Vecka 47-50
Tisdag 15/12 8.30-15.00, obligatorisk redovisning
(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Anna Johansson, anna.johansson@allevux.se
Lärare:
Pernilla Löwenberg, pernilla.lowenberg@allevux.se

Kurslitteratur:
Vård- och omsorgsarbete 2

Anna-Lena Stenlund

Gleerups utbildning AB

ISBN: 9789140695413

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se