Vård och omsorgsarbete 2

Välkommen till Vård och omsorgsarbete 2, 150 p

Plats: Allévux Vård och omsorgsutbildning, Östra Storgatan 13 Hallsberg

Startdatum: 2019-10-22

Lektioner:

Tisdag 22/10 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Torsdag 24/10 8.30–15.00

Fredag 25/10 8.30–16.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 29/10 8.30–15.00

Onsdag 30/10 8.30–16.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 5/11 8.30-15.00

Onsdag 6/11 8.30-16.00 (obligatorisk närvaro)

Torsdag 7/11 8.30-15.00

Fredag 8/11 8.30-16.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 12/11 8.30-15.00

Torsdag 13/11 8.30-15.00 (obligatorisk närvaro)

Fredag 15/11 8.00-16.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 17/12 8.00-15.00 (obligatorisk närvaro)

APL v.47-50

Kursansvarig: Helen Wallin

Lärare: Pernilla Löwenberg

(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur: Vård och omsorgsarbete 2

Förlag: Gleerups utbildning AB ISBN: 9789140695413

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se