Text

Vård och omsorgsarbete 2

Välkommen till Vård och omsorgsarbete 2, 150 p

Plats: Allévux Vård och omsorgsutbildning, Östra Storgatan 13 Hallsberg

 

VT-20

Kursstart: 2020-02-27

Lektioner:

Torsdag 27/2 8.30–15.00 (Obligatorisk närvaro)

Fredag 28/2 8.30–15.00

Tisdag 3/3 8.30–15.00

Torsdag 5/3 8.30-15.00

Tisdag 10/3 8.30-15.00

Fredag 13/3 9.00-15.00 (Obligatorisk Metod)

Tisdag 17/3 8.30-15.00 (Obligatorisk)

Onsdag 18/3 9.00-15.00 (Obligatorisk, Ergonomi)

Torsdag 26/3 8.30-15.00 (Obligatoriskt. Information till T3)

Fredag 27/3 8.30-15.00

Tisdag 28/4 8.30-15.00 (Obligatorisk närvaro)

APL V. 14-17

Kursansvarig: Jonas Pettersson

Jonas.Pettersson@allevux.se

Lärare: Helen Wallin

Helen.wallin@allevux.se

Lärare; Anna Johansson

anna.johansson@allevux.se

(Med reservation för ändringar samt

att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:

Vård och omsorgsarbete 2

Anna-Lena Stenlund

Gleerups utbildning AB

ISBN: 9789140695413

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se