Vård och omsorgsarbete 1, 200 p VT 20


Termin 1

Kursstart: 2020-01-16

Lektioner:

Torsdag 16/1 08.30-15.00 (Obligatorisk)

Onsdag 22/1 08.30-15.00 (Obligatorisk)

Torsdag 30/1 08.30-15.00 (Obligatorisk)

Tisdag 4/2 08.30-15.00 (Prov, Obligatorisk)

Onsdag 5/2 08.30-15.00 ( Metodövningar, obligatorisk)

Fredag 7/2 08.30-15.00 (Metodövningar, obligatorisk)

Onsdag 12/2 08.30-15.00

Onsdag 19/2 08.30-15.00

Onsdag 26/2 08.30-15.00 (Obligatorisk)

Onsdag 4/3 08.30-15.00 (Obligatorisk)

Tisdag 7/4 08.30-15.00 (Obligatorisk)

APL V. 11- 14

(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma eventuella obligatoriska tillfällen).

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

Pernilla.lowenberg@allevux.se

Lärare: Helen Wallin

Helen.wallin@allevux.se

Litteratur: Vård och Omsorgsarbete 1

Författare: Maria Christidis

Gleerups ISBN: 9789140684974

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se