Vård och omsorgsarbete 1, 200 p HT 1

23/8 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk

27/8 kl. 8.30-15.00

29/8 kl. 8.30-15.00

30/8 kl: 8.30-15.00 METODÖVNING, KTC, E-Huset Obligatorisk

3/9 kl. 8.30-15.00

4/9 kl. 8.30-15.00 METODÖVNING, KTC, E-Huset Obligatorisk

5/9 kl. 8.30-15.00

10/9 kl. 8.30-15.00

11/9 kl. 8.30-15.00 METODÖVNING, KTC, E-Huset Obligatorisk

12/9 kl. 8.30-15.00

13/9 kl. 8.30-15.00 Ergonomi , KTC ,E-Huset Obligatorisk

17/9 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk

18/9 kl. 8.30-15.00 METODÖVNING KTC, E-Huset Obligatorisk

20/9 9 kl. 8.30-15.00 Ergonomi, KTC, E-Huset Obligatorisk

APL Veckorna: 43-46

19/11 kl. 8.30-15.00 Återsamling efter APL Obligatorisk

Obs! Schemat är preliminärt. Obligatoriska dagar kan tillkomma! Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största möjliga glädje av kursen!

Kurslitteratur: Vård och omsorgsarbete 1, författare: Maria Christidis, Gleerups, ISBN 9789140684974

Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se Mobil: 070-323 42 35

Lärare: Jonas Pettersson mail: jonas.pettersson@allevux.se Mobil: 070-588 60 19

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se