Specialpedagogik 2, 100 p

Termin 3

Ht-19

Startdatum: 2019-11-19

Lektioner:

Tisdag 19/11 10.00–15.00 (obligatorisk närvaro)

Torsdag 21/11 8.30–15.00

Onsdag 27/11 8.30–15.00

Onsdag 4/12 8.30–15.00

Onsdag 11/12 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:

Förlag:

Liber AB

Författare:

Monica Johansson

ISBN:

978-91-47-10832-9

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se