Specialpedagogik 1, 100 poängVT-20

Lektioner:

måndag 13/1 10:.00–15.00 (Kursstart, obligatorisk närvaro)

Torsdag 23/1 8.30–15.00

Tisdag 28/1 8.30–15.00

Torsdag 6/2 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 11/2 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)


Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

pernilla.lowenberg@allevux.se

(Med reservation för ändringar samt att det kan

tillkomma obligatoriska dagar)


Litteratur:

Specialpedagogik 1

Irene Larsson

Gleerups utbildning AB

ISBN: 9789140682130

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se