Specialpedagogik 1, 100 poäng

Termin 3

Ht-19

Startdatum: 2019-08-19

Lektioner:

Måndag 19/8 10.00–15.00 (obligatorisk närvaro)

Fredag 23/8 8.30–15.00

Tisdag 27/8 8.30–15.00

Fredag 30/8 8.30–15.00

Fredag 6/9 8.30–15.00(obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:

Specialpedagogik 1

Irene Larsson

Gleerups AB

ISBN: 9789140682130

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se