Samhällsbaserad psykiatri, 100 p

 

Termin 3

VT-20

Lektioner:

Tisdag 5/5 8.30–15.00 (Kursstart, obligatorisk närvaro)

Tisdag 12/5 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 19/5 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 26/5 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 2/6 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19

jonas.pettersson@allevux.se

(Med reservation för ändringar)


Litteratur:

Samhällsbaserad psykiatri

Inger Andersson-Höglund, Britt

Hedman- Ahlström

Sanoma utbildning AB

ISBN: 9789152315163

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se