Samhällsbaserad psykiatri, 100 p

Termin 3

Ht-19

Startdatum: 2019-10-01

Lektioner:

Tisdag 1/10 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Torsdag 3/10 8.30–15.00(obligatorisk närvaro)

Tisdag 8/10 8.30–15.00(obligatorisk närvaro)

Torsdag 10/10 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 15/10 8.30–15.00(obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19

jonas.pettersson@allevux.se

(Med reservation för ändringar)

Litteratur:

Samhällsbaserad psykiatri

Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström

Sanoma utbildning AB

ISBN: 9789152315163

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se