Psykologi 1, 50 p

Termin 2

Ht-19

Startdatum: 2019-08-19

Lektioner:

Måndag 19/8 10.00–15.00 (obligatorisk närvaro)

Onsdag 28/8 8.30–15.00

Fredag 30/8 8.30–15.00

Onsdag 4/9 8.30–15.00

Fredag 6/9 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19

jonas.pettersson@allevux.se

(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:

Psykologi 1, Tove Phillips.
ISBN: 9789140682116.

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se