Psykiatri 2, 200 p


Termin 4

VT-20

Kursstart: 2020-01-17

Lektioner:

Fredag 17/1 8.30–12.00 (obligatorisk närvaro)

Torsdag 23/1 8.30–15.00

Tisdag 28/1 8.30–15.00

Torsdag 30/1 8.30-15.00

Fredag 31/1 8.30-15.00 (Metod)(Obligatoriskt)

APL v.6-10

Måndag 9/3 10.00 Info Gymnasiearbete (Obligatoriskt)

Torsdag 12/3 8.30–15.00

Torsdag 19/3 8.30–15.00

Fredag 20/3 8.30- 16.00 HLR (Obligatoriskt)

Tisdag 24/3 8.30-15.00(Obligatoriskt)

Seminarier Gymnasiearbete 31/3, 1/4, 2/4

Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19

jonas.pettersson@allevux.se

(Med reservation för ändringar

samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:

Psykiatri 2

Inger Andersson-Höglund,

Britt Hedman-Ahlström

Sanoma utbildning AB

ISBN: 9789152316412

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se