Psykiatri 1 100 p


Termin 2

VT-20

Startdatum: 2020-02-07

Lektioner:

Fredag 7/2 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 11/2 8.30–15.00

Fredag 14/2 8.30–15.00

Tisdag 18/2 8.30–15.15 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 25/2 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)


Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19

jonas.pettersson@allevux.se

(Med reservation för ändringar samt att

det kan tillkomma obligatoriska dagar)


Litteratur:

Psykiatri 1

Susanne Niemi

Gleerups utbildning AB

ISBN: 978-91-40-68161-4

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se