Psykiatri 1 100 p

Termin 2

Ht-19

Startdatum: 2019-09-12

Lektioner:

Torsdag 12/9 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Tisdag 17/9 8.30–15.00

Torsdag 19/9 8.30–15.00

Tisdag 24/9 8.30–15.15 (obligatorisk närvaro)

Fredag 27/9 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19

jonas.pettersson@allevux.se

(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

Litteratur:

Psykiatri 1

Susanne Niemi

Gleerups utbildning AB

ISBN: 978-91-40-68161-4

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se