Palliativ vård, 100p, VT-20

Palliativ vård, 100 poäng Vt 2020

11/3 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT

18/3 kl. 8.30-15.00

25/3 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT

1/4 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT

15/4 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT

Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största möjliga glädje av kursen!

Kurslitteratur: Palliativ vård ,M, Bengtsson, U. Lundström, ISBN: 9789140689870, Gleerups


Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se

mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se