Medicin 2, 100 p

Medicin 2, 100 poäng

Ht-20

Startdatum; 19/11-20

19/11 kl. 8.30-15.00
24/11 kl. 8.30-15.00
27/11 kl. 8.30-15.00
1/12 kl. 8.30-15.00
4/ 12 kl. 8.30-15.00


Obs! Schemat är preliminärt.
Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få
största möjliga glädje av kursen!
Kurslitteratur: Kursmaterialet går att köpa i början av kursen dessutom finns det
hänvisning till olika länkar på webben i studiehandledningen.


Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se
mobil: 070-323 42 35Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se