Text

Text

Medicin 1, 150p


Medicin 1, 150 poäng, HT 2020 1
17/9 kl. 8.30-14.15 Digitalt Obligatorisk
24/9 kl. 8.30-15.00 Digitalt
29/9 kl. 8.30-10.30 Plats: Östra Storgatan 13 Obligatorisk SKRIVNING ,GRUPP: 1
kl. 12.00-14.00 Plats: Östra Storgatan 13 Obligatorisk SKRIVNING, GRUPP: 2
2/10 kl. 8.30-15.00 Digitalt
8/10 kl. 8.30-15.00 Digitalt
13/10 kl. 8.30-10.30 Plats: Östra Storgatan 13 Obligatorisk SKRIVNING GRUPP: 1
kl. 12.00-14.00 Plats: Östra Storgatan 13 Obligatorisk SKRIVNING GRUPP: 2


APL: v. 43-46


26/11 kl. 8.30-15.00 Digitalt
Skrivningen lämnas ut 2/12 kl. 8.30 i Classroom
3/12 Utlämning av skrivning 8.30 i Classroom. Lämnas in senast 4/12 kl.8.30 i
Classroom
10/12 kl. 8.30-15.00 Digitalt
11/12 kl. 8.30-15.00 Digitalt

Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största
möjliga glädje av kursen!

Kurslitteratur:
Medicin 1 0ch 2 , E. Setterberg, ISBN 9789147103546, Liber

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se