Medicin 1, 150p HT 19

Medicin 1, 150 poäng Ht 2019

19/9 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk

27/ 9 kl. 8.30-15.00

3/10 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING

11/10 kl. 8.30-15.00

17/10 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk (HANDLEDARTRÄFF VOMS1, inför APL)

21/11 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING

28/11 kl. 8.30-15.00

5/12 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING

12/12 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk, HLR

Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största möjliga glädje av kursen!

Kurslitteratur: Medicin 1 0ch 2 , E. Setterberg, ISBN 9789147103546, Liber

Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se

mobil: 070-323 42 35


Medicin 1, 150 poäng, Vt 2020

14/4 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk

21/4 kl. 8.30-15.00

28/4 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING

5/5 kl. 8.30-15.00

8/5 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk

12/5 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING

19/5 kl. 8.30-15.00

26/5 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING

2/6 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk, HLR

Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största möjliga glädje av kursen!

Kurslitteratur: Medicin 1 0ch 2 , E. Setterberg, ISBN 9789147103546, Liber

Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se

mobil: 070-323 42 35


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se