Medicin 1, 150p

 

Medicin 1 150p

Ht-20

Startdatum; 17/9-20

17/9 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk
24/9 kl. 8.30-15.00
29/9 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING
2/10 kl. 8.30-15.00
8/10 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk
13/10 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING


APL: v. 43-46


26/11 kl. 8.30-15.00
3/12 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk SKRIVNING
11/12 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk, HLR
Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största
möjliga glädje av kursen!
Obs! Schemat är preliminärt.
Kurslitteratur:
Medicin 1 0ch 2 , E. Setterberg, ISBN 9789147103546, Liber

Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se
mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se