Etik och människans livsvillkor, 100 p

Termin 3

VT-20

Lektioner:

Tisdag 18/2 8:30–15.00 (Kursstart, obligatorisk närvaro)

Torsdag 20/2 8.30–15.00

Tisdag 25/2 8.30–15.00

Fredag 28/2 8.30–15.00

Tisdag 3/3 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)


Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

pernilla.lowenberg@allevux.se

(Med reservation för ändringar samt att det kan

tillkomma obligatoriska dagar)


Litteratur:

Etik och människans livsvillkor

Mona Bergman

Gleerups utbildning AB

  ISBN 9789140682147

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se